O firmie

Wytwórnia pasz będąca własnością spółki pod firmą „ŁukPasz” Spółka z o.o. z siedzibą w Karczewie

adres siedziby:

Armii Krajowej 80

05-480 Karczew


adres wytwórni pasz:

Strzelnicza 9
21-400 Łuków
NIP: 5322054576
REGON 362770683

KRS nr. 0000580633

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5.080.000,00 zł w całości opłacony

e-mail: info@lukpasz.pl

ŁukPasz Sp. z o.o.

Wytwórnia ŁukPasz pracuje od 2019 r. Oferujemy wysokiej klasy pasze dla hodowców, szczególnie w grupie drobiarskiej SuperDrob. Zależy nam, aby nasi hodowcy dostarczali dla kurcząt dobrą paszę i mogli konkurować na rynku.

SuperDrob rozwinął własny ekosystem obejmujący rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Posiadanie wylęgarni, ferm, zakładu przetwórstwa i dystrybucji produktów, a także wytwórni pasz w Łukowie, pozwala na oferowanie rozwiązań od pola po półkę sklepową. Dzięki temu posiadamy pełną kontrolę nad jakością, dobrostanem zwierząt i bezpieczeństwem produktów na wszystkich etapach.

Miesięczna zdolność produkcyjna wytwórni to 20 tys. ton pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla brojlerów kurzych.

Lokalizacja

Inwestycja powstała w podstrefie Łuków na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN

Wytwórnia Pasz w Łukowie

 • WYTWÓRNIA JEST BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA I LUDZI

  Produkcja pasz jest BEZ dodatków odpadów i produktów poubojowych. Do mieszanek paszowych stosuje się dodatki witaminowe, minerały oraz tłuszcze roślinne (powstają tzw. pasze wegetariańskie wg wymagań i standardów UE). Przykładowy udział składników w paszach drobiowych przedstawia poniższa tabela. Proporcje mogą się wahać w zależności od stosowanych receptur i relacji kosztowych, jednak zasada doboru składników jest stała.

  Składnik Udział %
  Zboża 70%
  Poekstrakcyjna śruta sojowa 23%
  Oleje roslinne 3%
  Śruty roślin oleistych 1%
  Dodatki witaminowe i inne 2%
  Dodatki mineralne 1%

 • SZANSA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

  Współpracujemy z lokalnymi rolnikami, dostawcami i podwykonawcami

 • WYTWÓRNIA JEST BEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA I LUDZI

  BEZ odprowadzania odpadów i ścieków do środowiska. Wytwórnia pasz nie produkuje mączek, tylko pasze. Surowce, które są używane w produkcji pasz to naturalne składniki. W większości są to zboża i surowce białkowe jak np. śruty sojowe, słonecznikowe itp.